Klas Tete Kolaboratif Nesans Eritaj- Kreyòl

Klas bay tete GRATIS samdi 10 desanm apati 1:30pm – 2:30pm

Pou enskri klike sou lyen ki anba a:

http://evite.me/BMc82gpnPG

Dwe gen omwen 26 semèn ansent pou ale nan klas bay tete